You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Coșul este gol!

Livrare gratuita pentru comenzi cu valoare de 280 RON. Comenzile plasate de luni-vineri inainte de ora 14 se expediaza in aceeasi zi.

Bunny Boo - Magazin online pentru copii

  • Coșul este gol!

Termeni și Condiții Giveaway 1 iunie

    SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Giveaway 1 Iunie” (denumit în continuare„Concursul”) este Sc Serene Baby srl-d, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Trambitasului nr 32
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

Concursul va fi desfasurat pe pagina de Instagram Ioana Grama.
Pe perioada Concursului, Sc Serene Baby srld, va desfășura următoarele servicii:

  1. Va contacta câștigătorii pentru colectarea datelor în vederea livrării premiilor
  2. Va preda premiile căștigătorilor, dupa validarea în condițiile stabilite prin Regulament
  3. La data acordării premiilor va intocmi un proces verbal de predare-primire.

Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioară legată de premiul acordat căștigătorului.


    SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 27 mai – 1 iunie 2020 pe pagina de Instagram, @ioanagrama.


    SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a își valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și ai celorlalte companii implicate în această acțiune. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresa de email validă si nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: http.www.instagram.com.


    SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.


    SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Instagram @ioanagrama si @bunnyboo.ro.

Utilizatorii se pot înscrie în concurs in perioada 27 mai – 1 iunie 2020, astfel:

  1. Follow @bunnyboo.ro
  2. Trebuie să lase cel putin un comentariu cu tag a doua sau mai multor persoane


    SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premii un tobogan, un cort de joaca si o piscina cu mingi.


    SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CĂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului www.app-sorteos.com.

Extragerea este prezentata, în data 2 Iunie, in Stories pe pagina de instagram @ioanagrama si @bunnyboo.ro.

Toți participanții la concursul”Giveaway 1 Iunie” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.


    SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor concursului de pe Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați în story-ul și apoi contactați.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorii va primi premiul prin poștă/curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Inainte de recepționarea efectiva a premiului, câștigătorul trebuie să semneze si sa transmita procesul-verbal de predare-primire a premiului in format electronic.

Premiile vor fi expediate prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.


    SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Instagram.


    SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 1 iunie 2020, ora 23.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.


    SECȚIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare. Premiile se impoziteaza conform Codului fiscal.


    SECȚIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.